Gas

Het werken met gas is een verantwoordelijke klus en vraagt om kennis van zaken. Een gaslekkage kan dramatische gevolgen hebben. Laat daarom alleen door een vakman aan uw gasinstallatie werken.

Voorbeelden van werkzaamheden die ik voor u kan uitvoeren:

  • Aanleggen van nieuwe gasleidingen
  • Aansluiten van kookplaten en gashaarden
  • Reparaties van bestaande leidingen

Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd wordt de gasinstallatie gecontroleerd op lekkages met een gasdrukmeter die voldoet aan alle eisen en die elk jaar geijkt wordt. En uiteraard bezit ik alle benodigde papieren voor het werken met gasinstallaties.